Programi

Programi predškolske ustanove-vrtića „Bubamara“ u Sremčici se organizuje u skladu sa Zakonom o sistemu obrazovanja i Zakonom o predškolskom obrazovanju i vaspitanju, a u skladu sa Pravilnikom o osnovama predškolskog obrazovanja po Modelu „A“.

Program vrtića se zasniva na konceptu predškolskog vaspitanja koje uvažava razvojne potrebe deteta, detetova prava i individualnost. Suština kvalitetnog vaspitno-obrazovnog programa vrtića jeste vreme ispunjeno zajedničkim življenjem, usmerenim postupcima i bogatstvom odnosa i sadržaja. Raznovrsnost aktivnosti u okviru stimulativnog, socijalnog i materijalnog okruženja za učenje i razvoj ima za cilj postizanje samostalnosti, emocionalne stabilnosti i samokontrole, osećaja odgovornosti, pozitivne slike o sebi, adekvatnog doživljaja socijalne uloge, radoznalosti, inicijativnosti i kreativne crte ličnosti.

Unapređivanje zdravstvenog statusa dece, telesnog i mentalnog, može se ubrzati razvoj, bitno uticati na njihovo kasnije zdravstveno stanje i sve psihičke pretpostavke za učenje i razvoj.

Program vrtića „Bubamara“je usmeren ka svim aktivnostima razvoja deteta: intelektualnom, socijalno-emocionalnom, fizičkom razvoju i razvoju kreativnosti i stvaralaštva, čime se dete podstiče i priprema za život i dalje školovanje i obrazovanje.

Osnovne postavke programa vrtića BUBAMARA u Sremčici:

 • Individualni pristup svakom detetu
 • Učenje kroz igru
 • Uključivanje porodice
 • Vrtić za decu do 3 godine

  Privatna predškolska ustanova - vrtić Bubamara u Sremčici

  Negu i vaspitno-obrazovni rad sa decom uzrasta do 3 godine sprovode medicinske sestre-vaspitači i vaspitačice, polazeći od Pravilnika o opštim osnovama predškolskog programa za uzraste do 3 godine...

 • Vrtić za decu od 3 godine do polaska u školu

  Privatni akreditovani vrtić u Sremčici

  Normativni okvir programa rada sa decom uzrasta od 3 do 7 godina čine Opšte osnove predškolskog programa-Osnove predškolskog vaspitanja i obrazovanja dece od 3 godine do uključenja u program pripreme za školu...